با عضویت، شما موافقت خود را با شرایط خدمات.

فرایند ایجاد نامه‌های پوششی جذاب را با استفاده از هوش مصنوعی خودکارسازی کنید.

  • تولید نامه‌های پوششی حرفه‌ای در چند ثانیه.
  • محتوای ✨ سفارشی که با توصیفات شغلی هم‌راستا است.
  • نقاط قوت خود را با بینش‌های تقویت‌شده توسط هوش مصنوعی، مشخص کنید.
  • دسترسی رایگان به نسخه بتا و شروع کنید.
ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+مشتریان خوشحال در سراسر جهان