എ.ഐ കവർ ലെറ്റർ ജനറേറ്റർ

AI ഉപയോഗിച്ച്‌ ശ്രദ്ധേയമായ കവർ ലെറ്ററുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ യാന്ത്രികമാക്കുക.

  • 📝 സെക്കന്റുകളിൽ പ്രൊഫഷണൽ കവർ ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക.
  • ✨ ജോലി വിവരണങ്ങളോട് ചേർന്ന ഉള്ളടക്കം.
  • എ.ഐ പവർഡ് സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക.
  • ബീറ്റാ പതിപ്പിന് സൗജന്യമായി ആക്‌സസ് നേടുകയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുക.

പരിചയം പൂർത്തിയാക്കിയൊന്നും? സൈൻ ഇൻ

ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+ആനന്ദപ്പെട്ട ഗ്രാഹകർ ലോകവ്യാപകം.

കാണപ്പെട്ടതുകൾക്ക്

CNN logoBBC logoForbes logoTechCrunch logoThe Guardian logoAsia Times logo

പ്രയോഗിച്ചത്

പ്രയോഗിച്ചത്

ഈ AI-യിൽ അടുത്ത അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ നന്നാകുന്നു എനിക്ക് മാറ്റിച്ചു! അത് എനറ്റെ റെസ്യൂമിനിൽ നിന്ന് വൈയക്തികമായ കവർ അക്ഷരങ്ങൾ ഉദ്യോഗ വിവരണങ്ങളിലേക്ക് പൂർത്തിയായി സജ്ജമാക്കുന്നു. അത് മായകം ആയിക്കൊണ്ട് ഇതട്ടുകൊണ്ടു മാത്രം - നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമ് അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക, അപേക്ഷാ കവർ അക്ഷരം തയ്യാറാണ്.
ഏപ്രിൽ

ഏപ്രിൽ

ഈ ടൂൾ അവസാന ലെവല്‍ പോസിഷനുകളിറ്റെ വിവിധ കവര്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതില്‍ എങ്ങനെ മനോഹരം ആണെന്ന് എനിക്ക് മിഥ്യികം തോന്നുന്നു. ഹയര്‍ ലെവല്‍ ജോബുകളിനായി അപ്ലികേഷനുകള്‍ തയ്യാരിച്ചില്ലാത്ത കാലികളായി അല്ലെങ്കില്‍ വലിയ തെറ്റായതായിത്തീരു. ജോബിന്റെ വിശിഷ്ടതകള്‍ അനുസരിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്ന കഴിയുന്നത് എന്റെ അപ്ലികേഷന്റെ പ്രഭാവം വളരെ ഉയര്‍ന്നുകൊള്ളും.
നിശാ

നിശാ

AI കവര്‍ ലെറ്റര്‍ ജനറേറ്ററുടെ ഉപയോഗം ഹൈ മാനേജ്മെന്റ് പദവികളില്‍ അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പരിണാമപരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ഓരോ ജോബ് പോസ്റ്റിന്‍റെ ലഭ്യതയുകായി തട്ടച്ചവികാരം ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ എനനും ഡാഷ്ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഏതൊരു പോസിഷനിലേയ്ക്കും പ്രത്യന്ത തെറ്റിദ്ധരിച്ച കവര്‍ ലെറ്റര്‍ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിയുക. ഈ ഉപകരണം ഉയര്‍ച്ച ആറ്റു ഫിഗര്‍ ശരിയില്‍ ദിശയ്ക്കു എത്തന്നുവേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അനിവാര്യമാണ്.
മലയാളത്തിൽ Alan

മലയാളത്തിൽ Alan